آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

"خنده بر هر درد بی درمان دواست" ضرب المثل یا واقعیت؟!! شاید این مثل غیر علمی به نظر برسد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خنده باعث می‌شود درد را کمتر احساس کنیم!!!

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۸۳ نمایش