آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

در این کلیپ مشاهده کنید که چگونه سلامت زمین به سلامتی جنگل ها وابسته است.

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۳۱ نمایش

بسیاری از مردم به اشتباه تصور میکنند که تنها از ده درصد از مغز خود استفاده میکنیم،

در کلیپ مشخص میشود که فرایند کارکردن مغز انسان بسیار پیچیده تر از تصورات مردم است...

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۴۵ نمایش

کلیپی که در ادامه مطلب آمده است درباره مبارزه بدن با ویروس ها ساخته شده و

برای علاقه مندان به زیست شناسی و زبان انگلیسی توصیه میشود.
ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۴۲ نمایش