آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

برترین نشریات رشته های زمین شناسی به این صورت میباشند:

 -Gondwana Research

 -Remote Sensing of Environment

 -Journal of Metamorphic Geology

 -Precambrian Research

 -Geology

برای دانلود مقالات نیازمند نصب افزونه GetJet بر مرورگر خود هستید.

برای دسترسی به سایر پایگاه ها نیز میتوانید به پایگاه GetArticle مراجعه نمایید.

GetArticle.com
۲۹۷ نمایش

بهترین نشریات علوم کشاورزی و زیستی در لینک های زیر

در اختیار شما قرار دارد:

-Journal of Building Performance Simulation

پ.ن1: با استفاده از افزونه GetJet می توانید مستقیما مقالات را دریافت کنید.

پ.ن2: سایر پایگاه ها و مقالات در سایت: GetArticle.Com

GetArticle.com
۲۷۸ نمایش
براساس رتبه بندی (SJR (scientific journal ranking درسال 2014 نشریات زیر 
بیشترین نمره را کسب کردند:
Academy of Management Review                                ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۸۹ نمایش