آکادمیا

راهی برای رسیدن به علم
1 1 1 1 1

کتاب رایگان: در این مجموعه مطالب سعی در گردآوری بهترین کتاب‌های چاپ جدید برای متخصصان رشته‌های مختلف داریم.

این مطلب:

Elements of Plasma Technology 

المان‌های تکنولوژی پلاسما

این کتاب به بعضی از جنبه‌های مبنایی تکنولوژی پلاسما می‌پردازد. این مبانی بیشتر برای کسانی توصیه می‌شود که سعی در آغاز پژوهش در زمینه پلاسما دارند. فصل‌های مختلف این کتاب به ارائه مبانی و راه‌های آغاز پژوهش می‌پردازد که سبب کمک به محققان در این زمینه می‌شود.

شما میتوانید فایل PDF این کتاب را در ادامه مطلب دانلود کنید.

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۵۸ نمایش


کتاب رایگان:
 در این مجموعه مطالب سعی در گردآوری بهترین کتاب‌های چاپ جدید برای متخصصان رشته‌های

مختلف داریم.

این مطلب:

 A Practical Guide to Human Cancer Genetics 

ژنتیک سرطان بشر: راهنمایی کاربردی

این کتاب جدیدترین کتاب چاپ شده پایگاه اشپرینگر (Springer) در زمینه تشخیص، مشخصه‌های بالینی و درمان سزطان است. این کتاب رویکرد جامعی در زمینه‌های ژنتیکی به سرطان داشته است و سعی در ارائه کاملی از نگاه مولکولی و ژنتیکی به سرطان دارد. شما می‌توانید PDF این کتاب را از لینک زیر دریافت کنید.

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۳۶ نمایش

کتاب رایگان: در این مجموعه مطالب سعی در گردآوری بهترین کتاب‌های چاپ جدید برای متخصصان رشته‌های مختلف داریم.

این مطلب:

Advanced Computing
and Systems for Security

سیستم‌ها و محاسبات پیشرفته برای امنیت

این کتاب جمع آوری و دسته‌بندی پروژه‌هایی است که در سمپوزیوم International Doctoral Symposium on Applied Computation and Security Systems ACSS  که در سال 2015 در کلکته هند برگزار شد است.

شما می‌توانید در ادامه مطلب فایل PDF این کتاب را دریافت نمایید.

ادامه مطلب
GetArticle.com
۲۰۳ نمایش

کتاب رایگان: در این مجموعه مطالب سعی در گردآوری بهترین کتاب‌های چاپ جدید برای متخصصان رشته‌های مختلف داریم.

این مطلب: 

Clinical Diagnosis in Plastic Surgery

تشخیص‌های بالینی در جراحی پلاستیک

 

این کتاب مجموعه‌ای از جراحی‌های سندرم‌ها، بیماری‌ها و... می‌باشد که توسط جراحان پلاستیک و متخصصان پوست جمع آوری شده است. هدف این کتاب جمع آوری تجربه‌های تشخیصی است که با شناختن آن‌ها پزشکان بیماری ها را بهتر تشخیص می‌دهند.

شما می‌توانید با رجوع به ادامه مطلب فایل پی دی اف این کتاب را دریافت کنید.

ادامه مطلب
GetArticle.com
۳۳۸ نمایش